Oferujemy przełączniki ciśnieniowe i mierniki dla materiałów sypkich I granulatów, magazynowanych w różnych zbiornikach, silosach I lejach.

Skontaktuj się
z nami

Różnicowe czujniki ciśnienia - IPM
Natychmiastowy pomiar progu ciśnienia
Elektroniczne czujniki różnicowe ciśnienia - IPE
Odczyt ciśnienia w czasie rzeczywistym
 
 

Telefon

691 632 955