Przemysłowo produkowane w ilościach tysięcznych każdego roku dozowniki celkowe są technologicznym odpowiednikiem dla różnych dziedzin przemysłowych

Skontaktuj się
z nami

Dozowniki celkowe grawitacyjne - RV - RVR
Dokładne urządzenia dozujące
Dozowniki celkowe pneumatyczne - RVS
Idealne dla systemów transportowania pneumatycznego
Dozowniki celkowe grawitacyjne - RVC
Dokładne dozowanie materiału sypkiego i granulek

Telefon

691 632 955