Podajniki dozujące do kontroli przepływu I pomiaru strugi materiału, które spełnia wymagania wielu gałęzi przemysłowych.

Skontaktuj się
z nami

Różnicowo-wagowe dozowniki ślimakowe - DCC
Wyjątkowa wszechstronność pracy
LAMBDA - Wagi przepływowe odchyłowe
Ciągły odczyt szybkości dozowania
Dozująca waga taśmowa - DCN
Nieprzerwane dozowanie wagowe

Telefon

691 632 955