WTS dwuwałowe mieszalniki łopatkowe do pracy porcjowej uzyskują wysoką jakości mieszanki w możliwie najkrótszym czasie, przy możliwie najmniejszym poborze energii. Mieszany produkt traktowany jest w możliwie najdelikatniejszy sposób, nie podlegając uszkodzeniom w procesie mieszania.

Skontaktuj się
z nami

Telefon

23 682-60-50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis


Dwuwałowy mieszalnik łopatkowy WTS to mieszalnik służący do pracy porcjowej z dwoma równoległymi bębnami z przeciwbieżnymi wałkami, które są wyposażone w łopatki zamocowane pod określonym kątem, które sprzyjają homogenizacji mieszaniny niezależnie od wielkości cząstek i gęstości składników z dodaną możliwością obrotu zachodzących na siebie łopatek w przeciwnych kierunkach.

Konstrukcja generuje delikatne siły ścinające, ale pozwala jednocześnie na szybkie mieszanie przy niskim zużyciu energii.

Nawet w przypadku delikatnych i łatwo ulegających rozpadowi produktów, intensywne mieszanie gwarantuje optymalne przetwarzanie, bez rozdrabniania.

Mieszalnik można uruchomić przy pełnym obciążeniu materiałem.

Funkcje


Dzięki specjalnej konstrukcji i układowi łopatek mieszających na obu wałach, dwuwałowe mieszalniki łopatkowe WTS tworzą fluidalną strefę.

Jest to możliwe dzięki dwóm różnym technologiom mieszania, pierwsza to turbulencje, a druga to przenoszenie. W połączeniu z niskim współczynnikiem podawania efektem jest swobodnie przesuwająca się masa. We wspomnianej strefie fluidalnej materiały sypkie i ziarniste są optymalnie rozpraszane w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu dwuwałowe mieszalniki łopatkowe WTS gwarantują wysoki poziom pod względem jednorodności i prędkości mieszania.

Łopatki dwuwałowego mieszalnika łopatkowego WTS służącego do pracy porcjowej z dodaną możliwością obrotu zachodzących na siebie łopatek w przeciwnych kierunkach sprzyjają homogenizacji mieszaniny niezależnie od wielkości cząstek i gęstości składników. Konstrukcja generuje delikatne siły ścinające, ale pozwala na szybkie mieszanie przy niskim zużyciu energii. Dwuwałowy mieszalnik łopatkowy WTS służący do pracy ciągłej używany jest do mieszania suchych, sypkich substancji stałych (proszki, granulaty, krótkie włókna), suchych, sypkich substancji stałych + płynów (zwilżanie, granulacja, powlekanie) oraz płynów + past o niskiej lepkości.

Właściwości


 • Wydajność: 48 - 5 000 litrów na obrót
 • Współczynnik zmienności (CV): poniżej 3%
 • Proporcja mieszania: 1/100 000
 • Zespoły łożysk końcowych z różnymi uszczelnieniami wału powietrzem lub gazem
 • Podwójne pełne otwarcie drzwi wysypowych w celu rozładunku
 • Wysokowydajna komora mieszania wykonana ze stali węglowej lub stali nierdzewnej 304L

Korzyści


 • Znakomita powtarzalność porcji
 • Minimalna możliwa pozostałość (0 do 0,5% objętości)
 • Krótszy czas rozładowania dzięki podwójnemu pełnemu otwarciu drzwi wysypowych
 • Trwała maszyna
 • Łatwe czyszczenie i dostęp do wszystkich wewnętrznych elementów mieszalnika
 • Know-how oraz placówki badawcze dot. mieszania

Opcje


 • Komora mieszania i wał ze stali nierdzewnej 316L
 • Malowanie przystosowane do kontaktu z żywnością
 • Obrotowy pręt dla dyspersji płynów
 • Przyrząd do wstrzykiwania cieczy
 • Komora mieszania z płaszczem grzejnym/chłodzącym
 • Wymienne łopatki