Oczyszczanie ścieków komunalnych (łącznie z uzdatnianiem ścieków)
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rzeźnie
Ścieki w browarze i zakładach produkcji napojów
Ścieki w zakładach produkcji spożywczej
Ścieki w zakładach przetwórstwa owoców i warzyw
Ścieki po recyklingu tworzyw sztucznych
Oczyszczalnia ścieków w zakłach papierniczych
Garbiarnie i barwiarnie
Uszlachetnianie wody czystej
Urządzenia flitrujące do pyłów
Spalarnie
Postępowanie z odpadami stałymi i utylizacja / przetwórstwo odpadów zwierzęcych
Hodowla zwierząt (przetwórstwo nawozów)

Skontaktuj się
z nami

Telefon

691 632 955