Produkcja i wytwarzanie cementu, wapna, gipsu, minerałów
Zakłady wydobywcze, kamieniołomy, kopalnie
Odlewnie, huty, kuźnie
Produkcja szkła
Technologia portowa + magazynowanie produktów masowych
Wydobycie ropy i gazu
Elektrownie (utylizacja pyłów)

Skontaktuj się
z nami

Telefon

691 632 955