Produkcja detergentów, mydła i kosmetyków
Produkcja nawozów i pestycydów
Produkcja farb, lakierów i żywic
Farmacja
Maszyny i wyposażenie do produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów
Galwanizacja
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Przetwórstwo surowców do produkcji tworzyw sztucznych
Recykling tworzyw sztucznych i gumy
Przetwórstwo gumy

Skontaktuj się
z nami

Telefon

691 632 955